Żywice do materiałów drewnopochodnych

Pfleiderer Silekol Sp. z o.o. oferuje szeroką gamę produktów wykorzystywanych w przemyśle przetwórstwa drzewnego jako spoiwo materiałów drewnopochodnych, między innymi w produkcji: płyt wiórowych, MDF, HDF, sklejki suchotrwałej i wodoodpornej, sklejki profilowanej, wsporników do palet EUR, elementów meblowych i stolarki budowlanej.
Oferowane wyroby sklasyfikowane są w trzech grupach produktowych:
Żywice mocznikowo – formaldehydowe (UF)
Żywice melaminowo - mocznikowo – formaldehydowe (MUF)
Żywice melaminowo - mocznikowo – fenolowo – formaldehydowe (MUPF)

Zestawienie żywic według zastosowań:

Płyty wiórowe

Proponowane żywice dedykowane są do produkcji płyt wiórowych metodą ciągłego prasowania w klasie emisji E1 oraz CARB. Zastosowanie poszczególnych gatunków żywic umożliwia wytwarzanie płyt o odpowiednich własnościach, miedzy innymi, o zwiększonej wodoodporności i wytrzymałości właściwej dla płyt budowlanych.
Silekol 120
Silekol 123
Silekol 140
Silekol 310 – (CARB)
Melkol 410 – (płyta budowlana)
Melkol 420 – (płyta budowlana)
Proponowane żywice dedykowane są do produkcji płyt MDF oraz HDF metodą ciągłego prasowania w klasie emisji E1 oraz CARB.
Silekol 136
Silekol 150 – (CARB)
Silekol 310 – (CARB)
Proponowane żywice dedykowane są do produkcji płaskiej sklejki suchotrwałej w klasie emisji E1 oraz CARB.
Silekol 210
Silekol 220
Silekol 350 – (CARB)
Żywice wymagają zastosowania specjalistycznych utwardzaczy.

Proponowana żywica dedykowana jest do produkcji płaskiej sklejki wodoodpornej o jasnej spoinie.

Melfemo 510

Żywica wymaga zastosowania specjalistycznego utwardzacza.

Proponowane żywice dedykowane są do produkcji sklejki profilowanej w klasie emisji E1 oraz CARB.

Silekol 200 – (CARB)
Silekol 260
Melfemo 510 – (wodoodporność)
Żywice wymagają zastosowania specjalistycznych utwardzaczy.
Proponowane żywice dedykowane są do produkcji wsporników do palet EUR w technologii prasowania na zimno oraz na gorąco.
Silekol 320 – (technologia na zimno)
Silekol 330 – (technologia na zimno)
Melkol 440 – (technologia na gorąco)
Proponowane żywice dedykowane są do sklejania elementów drewnopochodnych w przemyśle meblarskim i stolarce budowlanej w technologii na gorąco.
Miedzy innymi do okleinowania fornirem naturalnym i okleinami sztucznymi, sklejania elementów wielowarstwowych płaskich i giętoklejonych, do produkcji skrzydeł drzwiowych, itp.
Silekol 220
Silekol 260
Melfemo 510 – (wodoodporność)
Żywice wymagają zastosowania specjalistycznych utwardzaczy.

Dodatkowo w swojej ofercie posiadamy gotowe mieszanki klejowe w postaci proszkowej.
Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce kleje proszkowe.