Komponenty dla budownictwa

Jesteśmy producentem sulfonowanych polimerów melaminowo-formaldehydowych (SMF), stosowanych do produkcji domieszek chemicznych do zapraw i betonów.

Domieszki chemiczne na bazie naszych komponentów znajdują szerokie zastosowanie w produkcji betonów towarowych i prefabrykacji. Użyte do produkcji betonu poprawiają właściwości reologiczne mieszanki betonowej, korzystnie wpływając na poprawę konsystencji i urabialności przy zmniejszonej ilości wody. Stosowanie domieszek chemicznych na bazie SMF pozwala zwiększyć wytrzymałość i trwałość betonu oraz ograniczyć zużycie spoiw mineralnych.

Obecnie posiadamy dwa rodzaje produktów melaminowo-formaldehydowych w formie płynnej:

SMF 101 wygląd zewnętrzny: jednolita bezbarwana ciecz
  gęstość: 1.12 - 1.17 g/cm 3
  ph roztworu: 9.0 - 10.5
  zawartość suchej masy: 24 - 27%
SMF 131 wygląd zewnętrzny: jednolita bezbarwna ciecz
  gęstość: 1.19 - 1.23 g/cm 3
  ph roztworu: 9.0 - 10.5
  zawartość suchej masy: 32 - 34%

 

Jesteśmy również producentem stałej domieszki chemicznej SILEBUD® PRO 100 stosowanej w budownictwie do produkcji suchych zapraw, niektórych klejów, wylewek i podkładów podłogowych. Poprawia właściwości reologiczne zaczynu poprzez poprawę płynności i zwiększenie lepkości. Korzystnie wpływa na urabialność, przyczepność oraz czas wiązania. Zwiększa wytrzymałość i ogranicza skurcz twardnienia.

 

SILEBUD ® PRO 100 wygląd zewnętrzny: jednorodny biały proszek
  zawartość suchej masy: > 90%

 

Wszystkie nasze produkty spełniają wymagania rozporządzenia CLP w zakresie dopuszczalnej zawartości wolnego formaldehydu.