Inne produkty chemiczne

Pfleiderer Silekol Sp. z o.o. jest producentem formaliny technicznej.
W ofercie znajduje się formalina w dwóch stężeniach 37% oraz 42%.
Formalina techniczna 37%
Formalina techniczna 42%