O firmie

Zobacz prezentację o firmie:Pfleiderer Silekol Sp. z o.o. jest uznanym producentem żywic klejowych i utwardzaczy stosowanych w przemyśle drzewnym. Ponad pięćdziesięcioletnia tradycja produkcji żywic, bogate doświadczenie, nowoczesna technologia produkcji oraz wysoko wykwalifikowany personel pozwalają na uzyskiwanie produktów najwyższej jakości.

Spółka dąży do sprostania wyzwaniom, doskonaląc metody działania i system zarządzania, racjonalizując wykorzystywane zasoby, wzbogacając profil działania o ofertę usług aplikacyjnych i badawczych.

W ofercie Spółki znajduje się szeroki asortyment aminowych żywic klejowych (UF, MUF, MUPF oraz MF) wraz z utwardzaczami stosowanych do produkcji płyt wiórowych, płyt MDF, płyt HDF, sklejki suchotrwałej i wodoodpornej. Spółka w ramach rozwoju i wzbogacania profilu produkcji poszerzyła swoją ofertę produktową o domieszki dla budownictwa, których produkcja została potwierdzona certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji, wydanym przez zewnętrzną Jednostkę Notyfikowaną.

W trosce o jakość produktów, bezpieczeństwo pracowników oraz ochronę środowiska naturalnego Pfleiderer Silekol Sp. z o.o. posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2001, PN-N 18001:2004, PN-EN ISO 14001:2005.